Bà Trần Thị Thanh Hương

LSP là nơi làm việc đem lại cho nhân viên ý thức về những mục đích cụ thể, giúp họ cảm thấy là nơi họ thuộc về, và tạo điều kiện để họ làm nên sự khác biệt.

Ông Phạm Hùng Thịnh

LSP không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn phát triển xã hội và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Bà Unchalee Mulalee

LSP không chỉ xây tương lai mà còn xây dựng tình bạn. Những con người đến từ nhiều nơi khác nhau với một mục tiêu chung. Hãy cùng nhau phát triển, cùng nhau đi tới và cùng nhau thành công. Cheers!

Ông Piya Sinaroj

Chúng tôi xây dựng tổ hợp Hóa dầu là sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho đảo Long Sơn. Chúng tôi hiểu thách thức và nghĩa vụ  của mình. An toàn, sức khỏe, môi trường và trách nhiệm xã hội là trọng tâm của chúng tôi.